rozmiar tekstu

Polsko-niemiecka konferencja w Muzeum Śląskim w Görlitz

Za nami dwudniowa konferencja „Nowoczesne instytucje kultury na terenie pomników – szanse i ograniczenia. Doświadczenia z Polski i Niemiec“, która odbyła się w siedzibie naszego projektowego partnera Muzeum Śląskiego w Görlitz w dniach 23/24.01.2020 roku.
Reprezentacja Karkonoskiego Parku Narodowego przedstawiła zgromadzonym gościom koncepcję Centrum Muzealno-Edukacyjnego KPN – Pałac Sobieszów oraz wysłuchała wielu interesujących referatów na temat renowacji zabytkowych obiektów na nowoczesne cele, w tym o praktycznych zagadnieniach spektakularnego remontu Pałacu Schönhoff w Görlitz.
Konferencja odbyła się w ramach projektu INTERREG PL-SN „Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe“ nr PLSN.01.02.00-02-0139/18
Poniżej program konferencji oraz kilka fotografii z jej przebiegu.
 
czwartek, 23 stycznia 2020
Kultura na terenie pomników: przykłady praktyki z Polski i Niemiec

14:15   Powitanie: dr Markus Bauer, dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz i dr inż. Andrzej Raj, Karkonoskiego Parku Narodowego
14:30: dr hab. Rafał Eysymontt, Uniwersytet Wrocławski: Architektura dawna jako spolium dla architektury współczesnej. Architektura współczesna jako spolium dla architektury dawnej
15:00:  dr Peter Schabe, Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury: Kultura na terenie zabytków. Przykłady z Polski i Niemiec
15:30   Przerwa na kawę
16:00   dr Andreas Bednarek, inżynier budowlany i kulturoznawca: Görlitz – doświadczenia w obcowaniu z pomnikiem kultury
16:30   Krzysztof Korzeń, historyk sztuki, b. dyrektor Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów: Rewitalizacja rezydencji w Dolinie Pałaców i Ogrodów
17:00   dr Markus Bauer, Muzeum Śląskie w Görlitz: Restaurowanie Schönhofu w latach 1998-2005 i doświadczenia z praktyki Muzeum Śląskiego w latach 2006-2019

 
piątek, 24 stycznia 2020
Schönhof i pałac Schaffgotschów: kulturowe użytkowanie pomników historii
10:00   Frank Ernest Nitzsche, architekt i badacz budowlany: Badania budowlane na terenie Schönhofu. Prace restauracyjne jako szansa badań historii architektury
10:30   Udo Frenschkowski, Saksoński Krajowy Urząd Ochrony Zabytków: Koncepcja konserwatorska przy pracach restauracyjnych w Schönhofie
11:00   Przerwa na kawę
11:30   Justyna Wierzchucka, Karkonoski Park Narodowy: Centrum Muzealno-Edukacyjne w Sobieszowie – historyczne budynki, nowe funkcje
12:00   Daniel Pindelski, Karkonoski Park Narodowy: Centrum Muzealno-Edukacyjne w Sobieszowie – apekty budowlane, techniczne i kwestia ochrony zabytków
12:30   Wojciech Kapałczyński, b. kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatury w Jeleniej Górze: Rewaloryzacja pałacu w Sobieszowie
13:00   Dyskusja podsumowująca
13.30   Lunch