rozmiar tekstu

01.01.2019 Budynek Wejściowy i Mała Stajnia

Druga połowa 2018 r. była pracowitym okresem, związanym z pozyskiwaniem dalszych środków na kolejne etapy budowy Centrum. Przygotowane zostały dwa projekty na kolejne obiekty tego założenia, obejmujące Budynek Wejściowy pn.: Tajemnicze Pogranicze (w ramach Interreg V-A Polska-Czechy) oraz Małą Stajnię pn.: Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe (w ramach programu Interreg Polska-Saksonia). Budynek Wejściowy prowadzący do Centrum i na ekspozycję przyrodniczą „Klimatyczne Karkonosze” będzie także stanowił docelowo Centrum Informacji Turystycznej i Slow Tourismu. Mała Stajnia odzyska swój dawny kształt i otrzyma nową funkcję nowoczesnego centrum z salą multimedialną, gdzie odbywać się będą konferencje, wydarzenia kulturalne i wystawy.