Przygotowania do remontu

Opublikowano : 2024-01-05

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OŚRODKA EDUKACYJNEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Informujemy, że Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie z powodu przygotowań do kompleksowego remontu wyłączyło ze zwiedzania indywidualnego wystawę stałą pt. „Wirtualne Karkonosze”. Nadal zapraszamy na zajęcia grupowe (stacjonarne i terenowe), wydarzenia i imprezy edukacyjne, o których będziemy informować na bieżąco. Numery tel. do obsługi obiektu:
75 609 91 82, 75 609 91 81.