Opublikowano : 2022-12-08

XI. Międzynarodowa Konferencja Geoekologiczne Problemy Karkonoszy

Zarezerwuj termin!
 
Kolejna bilateralna konferencja naukowa z cyklu „Geoekologiczne problemy Karkonoszy” odbędzie się w dniach 5–7 października 2023 r. w Jeleniej Górze Sobieszowie, w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego.
W nawiązaniu do przypadającego na 6 października Światowego Dnia Georóżnorodności, obchodzonego pod auspicjami UNESCO, hasłem przewodnim konferencji będzie „Karkonosze – outstanding geodiversity and its implications” (ze względu na bilateralny wymiar konferencji, językiem konferencji będzie język angielski). Przewidujemy trzy sesje plenarne poświęcone georóżnorodności, georóżnorodności jako czynnika warunkującego różnorodność biologiczną oraz georóżnorodności jako czynnika kształtującego dziedzictwo kulturowe i współczesne wykorzystanie terenu. Oprócz referatów nawiązujących do hasła przewodniego konferencja stworzy możliwość prezentacji wyników innych, bardziej specjalistycznych badań prowadzonych w Karkonoszach i ich najbliższym sąsiedztwie.
Szczegóły organizacyjne wkrótce!