Opublikowano : 2020-12-26

Wzrost cen za udostępnianie Wodospadu Kamieńczyka

Od 1 stycznia 2021 roku zmieni się opłata za zwiedzanie Wąwozu Kamieńczyka. Bilet będzie kosztował 10 zł, a ulgowy 5 zł. Ze względu na obostrzenia epidemiczne, nadal będzie utrzymany limit 35 osób, które jednocześnie mogą przebywać na platformach widokowych Wodospadu. Przypominamy, że zwiedzanie Wodospadu Kamieńczyka może się odbywać tylko w kasku ochronnym, który jest udostępniany turystom po zakupie biletu wstępu. Kaski te są na bieżąco dezynfekowane. Prosimy o zachowanie zasad dystansu społecznego, szczególnie w ewentualnej kolejce po bilet oraz w trakcie zwiedzania Wodospadu.
Z nowym rokiem nie zmienią się opłaty za wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. Opłata normalna, jednodniowa, indywidualna wyniesie 8 zł, a ulgowa 4 zł. Dla grup z przewodnikiem górskim sudeckim opłata normalna wynosi 7 zł a ulgowa 3,5 zł. Z kolei bilet indywidualny trzydniowy normalny kosztuje 20 zł, a ulgowy 10zł.
 
Bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego można nabyć w punktach kasowych KPN oraz tzw. punktach mobilnych, lub za pośrednictwem strony internetowej https://kpn.eparki.pl.  Opłata nie jest pobierana m.in. od dzieci w wieku do lat 7, mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba, członków rodzin wielodzietnych posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny (KDR) i ratowników górskich. Opłata ulgowa przysługuje uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej. Obowiązek wykazania prawa do zwolnienia z opłat za wstęp lub prawa do ulgi leży po stronie osoby, która się o taką ulgę ubiega. Należy okazać odpowiedni dokument w punkcie pobierania opłat.
Środki uzyskane z opłat są przeznaczane przede wszystkim na utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, na zapewnienie bezpieczeństwa, remonty szlaków, utrzymanie czystości w parku, zapewnienie przenośnych toalet, utrzymanie ścieżek edukacyjnych wraz
z pulpitami edukacyjnymi. Środki te, są również przeznaczane na działania z zakresu ochrony przyrody mające na celu między innymi zachowanie właściwego stanu gatunków i siedlisk Karkonoszy. Karkonoski Park Narodowy przekazuje ponadto 15% wpływów z opłat za wstęp  Grupie Karkonoskiej GOPR w ramach dotacji na działalność ratowniczą.