Zapraszamy w sobotę 15.07

Opublikowano : 2023-07-12

Wycieczka na karkonoskie łąki - w sobotę 15 lipca

 Łąki to stały element krajobrazu Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej, są pamiątką po dawniej prowadzonej gospodarce pasterskiej. Stanowią ostoję dla wielu gatunków roślin i przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej naszego otoczenia. Dr Marek Malicki, botanik, pracownik naukowy Zakładu Botaniki Uniwersytetu Wrocławskiego pokaże i opowie nam wiele intrygujących wiadomości na temat roślin występujących w tych ekosystemach oraz wyjaśni jak je rozpoznawać. Zapraszamy na wycieczkę po łąkach reglowych w okolicach Jagniątkowa w sobotę 15 lipca - zaczynamy o godz. 10.15 na pętli autobusu nr 15 w Jeleniej Górze - Jagniątkowie (przystanek "Dom Hauptmanna"). Będziemy chodzić po łąkach – wskazany jest odpowiedni ubiór i zaopatrzenie się w preparaty chroniące przed ukąszeniami owadów i kleszczy. Wycieczka jest bezpłatna dla uczestników i jest realizowana w ramach projektu "Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!" dofinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wycieczce na adres: karolina.martini@kpnmab.pl lub telefon 514 607 295 (może być sms).