Opublikowano : 2019-10-11

Wspólne szkolenie pracowników KPN i KRNAP

Pracownicy naszego Parku wraz z pracownikami Krkonošského národního parku w dniach 30.09 - 4.10.2019 r. uczestniczyli we wspólnym szkoleniu w Parku Narodowym Podyje w Czechach. Podczas szkolenia poznali specyfikę pracy w tamtym terenie, wymienili doświadczenia w zakresie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i ćwiczyli komunikację w języku czeskim i polskim.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.