Opublikowano : 2019-10-29

Wspólne szkolenie KPN i KRNAP w Harrachovie

W dniach 24-25.10.2019 r. pracownicy naszego Parku wraz z pracownikami Krkonošského národního parku uczestniczyli we  wspólnym szkoleniu w Harrachovie w Czechach. Tym razem zgłębiali wiedzę o geologii i geomorfologii zachodniej części Karkonoszy, a także o ekosystemach leśnych i nieleśnych tego obszaru. Szkolenie było znakomitą okazją do ćwiczenia komunikacji w języku czeskim i polskim, a odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.