Opublikowano : 2023-06-19

Wspólne szkolenie KPN i KRNAP

Pracownicy naszego Parku i pracownicy KRNAP-u od 12 do 16 czerwca 2023 r. uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na terenie Triglavskiego Parku Narodowego, podczas którego zapoznali się ze specyfiką pracy w tamtejszym terenie. Omówione zostały zagadnienia związane m. in.: z ochroną przyrody, edukacją ekologiczną i udostępnianiem turystycznym, a także dziedzictwem kulturowym. Przedstawiono działania podejmowane wspólnie z Nature Park Julian Prealps po stronie włoskiej (obszar transgraniczny – Transboundary area Ecoregion Julian Alps). Podczas spotkania ćwiczyliśmy komunikację w języku czeskim i polskim. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.