Opublikowano : 2019-05-31

Wspólne szkolenie KPN i KRNAP

Pracownicy naszego Parku i pracownicy KRNAP-u w dniach 13 – 17.05.2019 r. uczestniczyli we wspólnym szkoleniu na terenie Poleskiego Parku Narodowego, podczas którego zapoznali się ze specyfiką pracy w tamtejszym terenie. Omówione zostały zagadnienia związane m. in.:, z edukacją ekologiczną i udostępnianiem turystycznym, a także z ochroną przyrody i dziedzictwem kulturowym. Podczas spotkania ćwiczyliśmy komunikację w języku czeskim i polskim. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.