Opublikowano : 2018-10-31

Wspólne polsko - czeskie szkolenie

Dziedzictwo kulturowe Kotliny Jeleniogórskiej i obszar wschodnich Karkonoszy były głównymi tematami wspólnego polsko – czeskiego szkolenia pracowników naszego Parku i KRNAP-u. Podczas szkolenia pracownicy Parków poznali historie niektórych założeń pałacowo – parkowych, które w ramach parku kulturowego zostały uznane za pomnik historii Polski. Szkolenie było świetną okazją do ćwiczenia komunikacji w języku czeskim i polskim. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.