Opublikowano : 2023-05-29

Utrudnienia na szlaku od Bramy Wang do górnej stacji wyciągu na Kopie (szlak niebieski, droga transportowa, szlak czarny)

Szanowni Turyści!
Prosimy o zachowanie ostrożności na szlaku. W okresie od 29 maja (poniedziałek) do 2 czerwca (piątek) 2023 będą prowadzone prace remontowe oczyszczalni ścieków przy górnej stacji wyciągu na Kopę. W związku z tym na drodze dojazdowej, będącej jednocześnie szlakiem turystycznym będzie wzmożony ruch samochodów ciężarowych, prowadzących prace budowlane. W związku z tymi pracami, nie będzie również chodził wyciąg na Kopę. Wymiana oczyszczalni jest realizowana przez spółkę Karpacz Ski Arena.
Prosimy w tych dniach o planowanie wycieczek tak, aby omijać trasę przejazdu ciężarówek i betoniarek.