Opublikowano : 2017-10-27

Trwa remont pałacu w Sobieszowie

W naszym pałacu w Sobieszowie trwa remont, dzięki któremu ten obiekt stanie się częścią przyszłego Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Prace idą zgodnie z planem, a w ostatnich dniach miało miejsce kolejne posiedzenie rady budowy. Jest to spotkanie Wykonawcy z nadzorem inwestorskim często w obecności inwestora, na którym omawiane są postępy budowy oraz problemy występujące w czasie realizacji inwestycji. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych.