W poniedziałek zostaną otwarte niektóre szlaki

Opublikowano : 2023-05-29

Szlaki cietrzewiowe do 5 czerwca

W poniedziałek, 5 czerwca zostaną otwarte odcinki szlaków zamknięte dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych.
Do 5 czerwca zamknięte pozostają:
- szlak zielony na odcinku od Mokrego Rozdroża przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem;
- szlak niebieski na odcinku Przełęczy Okraj przez Czoło i Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu;
- szlak zielony na odcinku z Polany przez morenę Kotła Wielkiego Stawu do grzbietowego szlaku czerwonego;
- szlak niebieski na odcinku przez Kocioł Małego Stawu od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia;
- szlak żółty na odcinku od Mokrego Rozdroża powyżej schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów.
https://kpnmab.pl/ostrzezenia