Opublikowano : 2023-08-03

Szlak czarny na Chojnik - złomy usunięte

Szlak czarny na Chojnik na odcinku od skrzyżowania ze szlakiem czerwonym w kierunku Zbójeckich Skał do Skalnego Grzyba przy szlaku czerwonym jest już otwarty.