Komunikat w sprawie szkolenia dla przewodników górskich ubiegających się o certyfikat „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego"

Opublikowano : 2022-10-11

SZKOLENIE NA "PRZEWODNIKÓW KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO"

Karkonoski Park Narodowy organizuje kolejną edycję programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” dla  przewodników górskich sudeckich, kończącego się uzyskaniem certyfikatu.
Warunkiem uzyskania certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” jest: 
▪ aktywny udział w szkoleniu organizowanym przez Park - szkolenia będą miały formę dwóch dwudniowych zjazdów (razem 4 dni szkoleniowe) i będą obejmować zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne;
▪ szkolenia odbywać się będą w grupach około 30 osobowych;
▪ pozytywne zaliczenie testu wiedzy przyrodniczej z zakresu objętego szkoleniem,
▪ odbycie wolontariatu w Karkonoskim Parku Narodowym (minimum 2 dni),
▪ wniesienie opłaty za szkolenie (184,50 zł brutto).
 
Certyfikat będzie przyznawany na 2 lata, a warunkiem jego przedłużenia będzie:
▪ odbycie minimum dwóch szkoleń organizowanych przez Park w każdym roku kalendarzowym, począwszy od następnego roku kalendarzowego po otrzymaniu tytułu "Przewodnika KPN"
Korzyści z uzyskania certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” :
Każdy certyfikowany przewodnik
▪ otrzymuje odznakę „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”,
▪ otrzymuje identyfikator z nadanym indywidualnym numerem uprawnień oraz naklejkami z datą ważności certyfikatu
▪ otrzymuje 2 sztuki koszulek przewodnickich (jednorazowo po uzyskaniu Tytułu),
▪ ma prawo umieścić na stronie www.kpnmab.pl w zakładce „Nasi przewodnicy” swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,
▪ otrzymuje newsletter dotyczący bieżących wydarzeń w Parku
▪ ma możliwość odebrania nieodpłatnie aktualnych wydawnictw Parku, w tym kwartalnika „Karkonosze”,
▪ otrzymuje zaproszenia na wydarzenia Parku 

W 2022 roku Karkonoski Park Narodowy zaplanował szkolenie dla przewodników górskich sudeckich w ramach programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” w następującym terminie:
18.11.2022 (piątek) w godz. 11.00 -18.00
19.11.2022 (sobota) w godz. 9.00 – 16.00
02.12.2022 (piątek) w godz. 11.00 -18.00
03.12.2022 (sobota) w godz. 09.00 -17.00


Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia:
▪ historia i uwarunkowania prawne KPN,
▪ geologia Karkonoszy,
▪ klimat Karkonoszy,
▪ roślinność, grzyby i porosty w Karkonoszach,
▪ fauna Karkonoszy,
▪ praca Straży Parku,
▪ ochrona przyrody, badania naukowe i monitoring w KPN,
▪ zasady udostępniania terenu KPN,
▪ metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Szkolenie będzie miało charakter zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei 28 oraz w terenie. Zgłoszenie do programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” należy przesłać na załączonym formularzu w wersji papierowej na adres: Karkonoski Park Narodowy, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra lub zeskanowanej na adres aleksandra.trytek@kpnmab.pl. W razie dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu do programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Karkonoski Park Narodowy nie zapewnia wyżywienia ani noclegów dla uczestników szkolenia.