Komunikat w sprawie szkolenia dla przewodników górskich ubiegających się o certyfikat „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”

Opublikowano : 2020-01-31

Szkolenie na "Przewodników Karkonoskiego Parku Narodowego"

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze informuje, że organizuje kolejną edycję programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” dla przewodników górskich sudeckich, kończącego się uzyskaniem Certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”.


Warunkiem uzyskania certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” jest:

 
 • aktywny udział w szkoleniu organizowanym przez Park - szkolenia będą miały formę dwóch dwudniowych zjazdów (razem 4 dni szkoleniowe) i będą obejmować zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne (szkolenia odbywać się będą w grupach około 30-osobowych);
 • pozytywne zaliczenie testu wiedzy przyrodniczej z zakresu objętego szkoleniem,
 • odbycie wolontariatu w Karkonoskim Parku Narodowym (minimum 2 dni),
 • wniesienie opłaty za szkolenie (123 zł brutto).


Certyfikat będzie przyznawany na 2 lata, a warunkiem jego przedłużenia będzie:

 
 • odbycie minimum jednego szkolenia organizowanego przez Park w ciągu roku kalendarzowego,
 • odbycie w Parku minimum jednego dnia wolontariatu w ciągu roku kalendarzowego.
 • złożenie wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Karkonoski Park Narodowy.


Korzyści z uzyskania certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” :


Każdy certyfikowany przewodnik
 • uzyskuje prawo noszenia specjalnej odznaki „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”,
 • otrzymuje 2 sztuki koszulek przewodnickich raz na 2 lata,
 • ma prawo umieścić na stronie www.kpnmab.pl w zakładce „Nasi przewodnicy” swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe,
 • otrzymuje newsletter dotyczący bieżących wydarzeń w Parku,
 • ma możliwość odebrania nieodpłatnie aktualnych wydawnictw Parku, w tym kwartalnika „Karkonosze”,
 • otrzymuje zaproszenia na wydarzenia Parku,W 2020 roku Karkonoski Park Narodowy zaplanował szkolenie dla przewodników górskich sudeckich w ramach programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” w następujących terminach:


- 28.02.2020 (piątek) w godz. 11.00 -18.00
- 29.02.2020 (sobota) w godz. 9.00 – 16.00
- 06.03.2020 (piątek) w godz. 11.00 -18.00
- 07.03.2020 (sobota) w godz. 09.00 -17.00


Szkolenie będzie obejmowało następujące zagadnienia:
 • historia i uwarunkowania prawne KPN,
 • geologia Karkonoszy,
 • klimat Karkonoszy,
 • roślinność, grzyby i porosty w Karkonoszach,
 • fauna Karkonoszy,
 • praca Straży Parku,
 • ochrona przyrody, badania naukowe i monitoring w KPN,
 • zasady udostępniania terenu KPN,
 • metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych.


Szkolenie będzie miało charakter zajęć edukacyjnych prowadzonych w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei 28 oraz w terenie.


Zgłoszenie do programu edukacyjnego „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” należy przesłać na załączonym formularzu w wersji papierowej na adres: Karkonoski Park Narodowy, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra lub zeskanowej na adres sekretariat@kpnmab.pl.


W razie dużej liczby chętnych o przyjęciu na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.


Karkonoski Park Narodowy nie zapewnia wyżywienia ani noclegów dla uczestników szkolenia.