Opublikowano : 2018-10-11

Szkolenie KRNAP i KPN

Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego i pracownicy KRNAP-u w dniach 17 – 21.09.2018 r. uczestniczyli w szkoleniu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, podczas którego zapoznali się ze specyfiką pracy w terenie wysokogórskim. Omówione zostały zagadnienia związane m. in.: z ochroną przyrody, udostępnianiem turystycznym i edukacją ekologiczną. Podczas spotkania ćwiczyliśmy komunikację w języku czeskim i polskim. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.