Fundusze norweskie i EOG

Opublikowano : 2023-10-19

Szkolenie dla edukatorów i nauczycieli

Jak mówić o przyrodzie? Czy lepiej podawać ciekawostki czy twarde fakty? Jak budować narrację? Jak utrzymać zainteresowanie odbiorcy? Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli i edukatorów oraz osób zainteresowanych przekazywaniem informacji o przyrodzie. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo na adres aneta.sikora@kpnmab.pl.
Szkolenie jest cześcią projektu "Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie", dofinansowanego ze środków MF EOG (85%) i budżetu państwa (15%).