Dziś, 2 lutego, obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł - w tym roku obchodzimy go pod hasłem "Mokradła a zmiany klimatu". Najnowsze badania przynoszą bowiem coraz więcej dowodów na to, że obszary bagienne należą do najważniejszych regulatorów klimatu Ziemi.

Opublikowano : 2019-02-02

Światowy Dzień Mokradeł

Bagna są największymi lądowymi magazynami węgla organicznego - zawierają 30% glebowego węgla świata. Jest to aż dwa razy więcej niż wszystkie lasy na Ziemi! Jeden hektar ekosystemu bagiennego magazynuje w ciągu roku od kilkuset kg do dwóch ton węgla.
Również nasze karkonoskie torfowiska należą do obszarów wodno-błotnych, które ograniczają skutki zmian klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, przeciwdziałają powodziom, a także łagodzą skutki suszy.
Osuszanie i degradacja mokradeł to czynniki przyspieszające globalne ocieplenie, ponieważ powodują szybkie utlenianie zawartego w torfie węgla i jego emisję do atmosfery w postaci CO2. Z drugiej strony obszary wodno-błotne same mogą paść ofiarą ocieplania klimatu, gdyż są wrażliwe na wzrost temperatury i zmiany rozkładu opadów. A wraz z mokradłami zagrożone są tysiące zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt.
 
Na podstawie: https://bagna.pl/images/WWD/WWD_2019_press_pack_final.pdf