Mniej hałasu, zero spalin

Opublikowano : 2021-10-18

Stihl jest partnerem technologicznym KPN

Sprzęt  o napędzie akumulatorowym firmy Stihl jest wykorzystywany w Karkonoskim Parku Narodowym przy różnych pracach. Przed wyruszeniem w teren urządzenia są sprawdzane. Operatorzy kontrolują stan naładowania akumulatorów i sprawność techniczną urządzeń. Pilarki akumulatorowe sprawdzają się w terenie i są mniej uciążliwe dla środowiska. Korzystamy z nich przy usuwaniu wywrotów na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN. Służą także do pielęgnacji nasadzeń jodłowych choćby w przypadku konieczności usunięcia fragmentów konarów drzew uszkodzonych przez wiatr. 

16.10.2021 Mniej hałasu, zero spalin

Mniej hałasu, zero spalin. Stihl jest partnerem technologicznym KPN.
Sprzęt o napędzie akumulatorowym jest wykorzystywany w Karkonoskim Parku Narodowym przy różnych pracach. Przed wyruszeniem w teren urządzenia są sprawdzane. Operatorzy kontrolują stan naładowania akumulatorów i sprawność techniczną urządzeń. Pilarki akumulatorowe sprawdzają się w terenie i są mniej uciążliwe dla środowiska. Korzystamy z nich przy usuwaniu wywrotów na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN. Służą także do pielęgnacji nasadzeń jodłowych choćby w przypadku konieczności usunięcia fragmentów konarów drzew uszkodzonych przez wiatr.
Dołączamy krótki film zmontowany z materiałów nagranych telefonami naszych pracowników.


29.09.2021 Otrzymany sprzęt od firmy Stihl

Usuwając zagrożenia, np. mogące się przewrócić drzewa przy szlakach czy np. przy wykaszaniu górskich łąk chcemy być jak najmniej uciążliwi dla środowiska. W Karkonoskim Parku Narodowym oprócz realizacji klasycznych zadań z zakresu ochrony przyrody od wielu lat wdrażamy programy promujące alternatywne źródła energii, w postaci pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, budowy stanowisk do ładowania samochodów o napędzie elektrycznym oraz urządzeń o zasilaniu akumulatorowym. Dzisiaj przedstawiciel firmy Stihl przekazał sprzęt kosę i pilarkę zasilane akumulatorami oraz ładowarki, akumulatory, osprzęt i odzież ochronną i podpisaliśmy umowę partnerską o współpracy w zakresie wykorzystywania narządzi o napędzie akumulatorowym.
Otrzymany sprzęt od firmy Stihl będziemy wykorzystywać w codziennych pracach przy realizacji zadań związanych z udostępnianiem terenów dla turystyki oraz ochrony ekosystemów łąkowych.