Opublikowano : 2019-07-28

Stanowisko KPN w sprawie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w Internecie

Szanowni Państwo

W ostatnich dniach w Internecie pojawiły się nieprawdziwe informacje, tzw. fake newsy, o tym, że zgodnie z "Ustawą o ochronie przyrody" można wędrować po KPN bez wnoszenia opłat za wstęp. Wystarczy zadeklarować, że się idzie do miejsca kultu religijnego, czyli kaplicy św. Wawrzyńca. 
 
Ustawa reguluje to w następujący sposób:
Opłat za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary nie pobiera się od:
(…)
6. osób udających się do miejsc kultu religijnego;
(…)

Kaplica św. Wawrzyńca w rozumieniu przepisów nie jest jednak miejscem kultu religijnego. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w podobnej sprawie sygn. akt II SA 391/91 miejsce kultu opisane jest tak:
"Miejscami kultu religijnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) są te miejsca, w których stale i systematycznie zbierają się wierni danej religii (wyznania) dla wzięcia udziału w nabożeństwach i innych zorganizowanych formach uprawiania kultu religijnego. W rozumieniu art. 18 ust. 2 cyt. ustawy nie są miejscami kultu obiekty, symbole i znaki religijne takie jak np. przydrożne kapliczki, które są wprawdzie czczone przez wiernych, ale w których (obok których) nie zbierają się oni systematycznie dla uprawiania kultu w formach zorganizowanych."


Kaplica św. Wawrzyńca nie jest wykorzystywana regularnie w celach kultu, a zaledwie raz w roku, 10 sierpnia, kiedy odbywa się tam uroczysta msza. Wtedy też wszystkim osobom wchodzącym do Karkonoskiego Parku Narodowego, nawet nie w celach religijnych, umożliwiamy bezpłatny wstęp, bo opłaty 10 sierpnia nie są pobierane.
Zapraszamy i w tym roku na spotkanie na Śnieżce 10 sierpnia i do udziału w uroczystościach.