Opublikowano : 2019-03-06

Poszukujemy wykonawcy operatu szacunkowego wyceny gruntów

Karkonoski Park Narodowy zwraca się do potencjalnych oferentów z prośbą o przedstawienie oferty cenowej zamówienia obejmującego wykonanie operatu szacunkowego wyceny gruntów, określający wartość czynności prawnej - umowy dzierżawy (kontynuacja umowy dzierżawy). Teren zajęty jest pod nartostradę oraz wyciąg narciarski. Zapytanie dotyczy gruntu w Karpaczu w kompleksie narciarskim Kopa przy ul. Turystycznej. Grunt do bieżącej dzierżawy posiada powierzchnię 2,4897 ha, położony jest w obrębie trzech działek geodezyjnych. Dane szczegółowe zawarte są w załącznikach, na mapie jest to teren zaznaczony kolorem żółtym. Określenie wartości czynności prawnej obejmuje okres od momentu wykonania operatu do 31 grudnia 2033 r. (14 lat).                      
Oprócz ceny prosimy również o podanie:
- warunków płatności;
- terminu wykonania zadania;
Ofertę zawierającą żądane informacje prosimy złożyć do dnia 14 marca 2019 r.
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-500 Jelenia Góra (sekretariat)                                                     
- za pośrednictwem faksu: 075 755 33 48 w. 13                                                                 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl