Opublikowano : 2018-03-05

Postępy w remoncie pałacu


W naszym remontowanym pałacu w Sobieszowie widać postępy prac, zwłaszcza w obrębie klatki schodowej. Na etapie projektowania podjęliśmy decyzję o odtworzeniu jej dawnego układu, dlatego w pierwszym etapie remontu wyburzone zostały współczesne schody, które nie pasowały do barokowego stylu pałacu. W ostatnich dniach w pustym pomieszczeniu klatki schodowej pojawiły się elementy zbrojeniowe. To dzięki nim miejsce to odzyska swój oryginalny barokowy wygląd. Zdjęcia wykonał Daniel Pindelski. Remont jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów”.