Opublikowano : 2017-03-25

Kolejne miliony na CME KPN Pałac Sobieszów

Została podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pod nazwą Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w ramach podziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, a w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery i ochrona środowiska na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego oraz uzdrowiska Cieplice poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków Centrum Muzealno – Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, który stanowi obiekt użyteczności publicznej. Termomodernizacja budynku Pałacu Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego wraz z wymianą systemu ogrzewania oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obejmuje:
1) wykonanie kompleksowego docieplenia zewnętrznych ścian piwnic, I piętra, II piętra oraz przybudówki i parteru,
2) wykonanie docieplenia stropu poddasza oraz stropodachu przybudówki,
3) wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
4) zmiana źródła energii cieplnej na pompę ciepła wspomaganą kotłem kondensacyjnym wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania,
5) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową,
6) przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji ograniczającej zapotrzebowanie na energię końcową i wykorzystująca nowe źródła energii OZE, 7) wykonanie instalacji systemów BMS oraz automatyki systemów ogrzewania i wentylacji,
8) wymiana źródeł światła na energooszczędne w tym na źródła LED,
9) wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych zasilających energię elektryczną główne źródło energii – pompy ciepła w zmodernizowanym budynku pałacu,
10) wykonanie niezbędnych przyłączy energetycznych instalacji ogniw fotowoltaicznych.
Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów realizuje zawarte w ustawie o ochronie przyrody zadania parku narodowego związane z prowadzeniem edukacji przyrodniczej. Lokalizacja Centrum w zabytkowych obiektach na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego umożliwi prezentacje treści dotyczących ochrony przyrody w ujęciu zarówno historycznym, jak i kulturowym. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w sposób umożliwiający ich prezentację, pozwoli na przybliżenie odwiedzającym tych zagadnień w atrakcyjny sposób, a także stanie się podstawą programu edukacyjnego „Zielona energia Parku”. Realizacja projektu umożliwi także stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu wyjątkowej przyrody Karkonoszy przez wszystkie grupy społeczne, co wpływać będzie pozytywnie na świadomość konieczności ochrony przyrody. Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów to projekt, którego realizacja pozwoli na prezentację treści dotyczących ochrony przyrody w kontekście zarówno społecznym, jak i kulturowym, a także przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a co się z tym wiąże do poprawy jakości życia zarówno mieszkańców regionu oraz turystów odwiedzających Karkonosze.

Planowany termin realizacji: 31.12.2018 r. Całkowity koszt projektu: 8 556 087,27 zł. Dofinasowanie: 5 170 413,20 zł.