W Karkonoskim Parku Narodowym otwarte są szalki zamknięte z powodów przyrodniczych i te zamknięte na okres występowania zimowych zagrożeń.

Opublikowano : 2019-06-04

Otwarte szlaki

Otwarte zostały szlaki: niebieski przez Czoło, zielony przez morenę Wielkiego Stawu, niebieski przez Kocioł Małego Stawu, zielony przez Śnieżne Stawki, który jest jednak koło Stawków podtopiony, żółty od schroniska "Pod Łabskim Szczytem" w stronę Śnieżnych Kotłów, czerwony przez Kocioł Łomniczki.  Zamknięty pozostaje nadal remontowany szlak zielony od grupy skalnej Pielgrzymy do Przełęczy Karkonoskiej.   Jego otwarcie planowane jest dopiero przed zimą. https://kpnmab.pl/uwaga-zamkniety-szlak-1790/n  

Przypominamy, ze w Karkonoskim Parku Narodowym można wędrować jedynie znakowanymi szlakami turystycznymi. Schodzenie z nich może skutkować płoszeniem zwierząt, porzucaniem przez nie lęgów i  nieodwracalnymi szkodami w środowisku.