Opublikowano : 2020-06-22

Oświadczenie Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego dot. organizacji imprez sportowych na terenie Parku

W załączonym pliku prezentujemy Oświadczenie Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego wydane w związku dzisiejszym spotkaniem z Organizatorami imprez sportowych
i rekreacyjnych na terenie KPN w roku 2020.