Opublikowano : 2023-04-01

Od 1 kwietnia zamknięte niektóre szlaki

Od 1 kwietnia co najmniej do końca maja zamknięte będą w Karkonoskim Parku Narodowym dla ochrony cietrzewi i sokołów wędrownych następujące szlaki:
a) szlak niebieski od Przełęczy Okraj przez Czoło i Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu.
b) odcinek szlaku zielonego z Polany przez morenę Kotła Wielkiego Stawu do grzbietowego szlaku czerwonego.
c) odcinek szlaku zielonego (Ścieżka nad Reglami) od Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem do Schroniska pod Łabskim Szczytem.
d) szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów.
e) szlak niebieski przez Kocioł Małego Stawu.
Odcinki te zostaną oznakowane specjalnymi tablicami z sylwetką cietrzewia lub sokoła. Mapki i informacje są nahttps://kpnmab.pl/ostrzezenia
Po czeskiej stronie, w KRNAP od 15 marca zamkniętych jest kilka szlaków z tego samego powodu, szczegóły i mapki są na https://www.krnap.cz/aktuality/tz-sprava-krnap-docasne-uzavira-nektere-cesty-v-horach/?fbclid=IwAR252bWgPq0rVTnDE8DFUHwWdh-1Sy59grD_C3HHWr4YFAC8BPqWcYoxiRo