Oto logo wydarzeń związanych z 60-leciem Karkonoskiego Parku Narodowego. Jest na nim na tle Śnieżki północny, tundrowy podgatunek podróżniczka, który występuje także w Karkonoszach. Autorką logo jest Monika Krakowska

Opublikowano : 2019-01-16

LOGO 60-lecia KPN