Opublikowano : 2019-07-04

Kurs języka czeskiego - drugi etap

Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego zakończyli drugi etap szkolenia z języka czeskiego, co na pewno ułatwi im komunikację z czeskimi turystami i naszymi kolegami z KRNAP-u, którzy uczą się języka polskiego. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.