Opublikowano : 2020-07-07

Kurs języka czeskiego

Trzeci etap szkolenia z języka czeskiego już za nami! My uczymy się języka czeskiego a nasi koledzy z Krkonošského národního parku polskiego, co na pewno ułatwia komunikację w trakcie pracy i różnorodnych działań transgranicznych. Dziękujemy naszej nauczycielce Kamili Woźniak za kolejny rok współpracy. Ze względu na epidemię COVID-19 część naszych lekcji w tym roku przeprowadziliśmy w formie wideokonferencji i tak też odbyło się rozdanie certyfikatów na koniec roku.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II” i było współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.