Opublikowano : 2014-02-11

Królestwo grzybów w Karkonoskim Parku Narodowym

Od dwóch lat na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzona jest inwentaryzacja grzybów wielkoowocnikowych, czyli takich, które możemy dostrzec gołym okiem - przyjmuje się, że ich owocniki mierzą przynajmniej kilka mm średnicy.

Jak dotąd w granicach Parku stwierdzono stanowiska ok. 260 gatunków grzybów. Wśród nich 13 gatunków to grzyby objęte ochroną, np. smardz stożkowaty czy wachlarzowiec olbrzymi, a 56 gatunków występujących w Parku to gatunki zagrożone - znajdują się w „Czerwonej liście grzybów wielkoowocnikowych w Polsce”. Są to m.in. koralówka czerwonowierzchołkowa, maczużnik nasięźrzałowaty czy mitróweczka błotna.

Prawdziwą ciekawostką jest odnalezienie w ciągu ostatnich 2 lat 4 gatunków nie podawanych dotychczas w polskiej literaturze mikologicznej: Pholiota limonella, Psathyrella berolinensis, Urnula hiemale i Xerocomus communis.

Największe bogactwo gatunkowe stwierdzono w piętrze regla dolnego - w rejonie góry Chojnik, Jagniątkowa i Wodospadu Szklarki. Jest to związane z dużym zróżnicowaniem zbiorowisk leśnych, które umożliwiają rozwój wielu przedstawicielom grzybów mikoryzowych i nadrzewnych, związanych z różnymi gatunkami drzew.

W niższych położeniach występuje też znaczne zróżnicowanie zbiorowisk nieleśnych - zarówno łąkowych (półnaturalnych), jak i antropogenicznych, co znacząco wzbogaca mykobiotę (= ogół grzybów) na obszarze Parku.

 

Projekt „Inwentaryzacja grzybów wielkooocnikowych (Macromycetes) na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego” finansowany jest ze środków Funduszu Leśnego. W bieżącym roku planowane są dalsze prace nad rozpoznaniem bogactwa królestwa grzybów Karkonoskiego Parku Narodowego.

 

Na podstawie raportów Cz. Narkiewicza

Fot. Cz. Narkiewicz