Opublikowano : 2017-04-07

Konkurs przyrodniczy RPN

Roztoczański Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”. Jest to konkurs dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków przedszkoli.  Zadanie konkursowe dla przedszkolaków  polega na przygotowaniu inscenizacji artystycznej (teatralno – muzycznej) zgodnej  z tematem  projektu. Dla uczniów zadanie polega na samodzielnym przygotowaniu i dostarczeniu makiety, którą może być model przestrzenny o dowolnej wielkości.  Ideą projektu jest m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw  i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej. 
Nagrodzeni uczestnicy poza nagrodami rzeczowymi mają możliwość wzięcia udziału  w wyjeździe szkoleniowym do Farmy Iluzji w Trojanowie. Planowany termin wyjazdu to 29 września br. Szczegóły są w załącznikach.