Opublikowano : 2018-10-29

Konkurs Fotograficzny „Polskie Parki Narodowe”.

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Ministerstwo Środowiska konkursie fotograficznym „Polskie Parki Narodowe”.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno rodzimej przyrody, promocja parków narodowych oraz popularyzowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej w Polsce.
Prace można zgłaszać w czterech kategoriach:
  1. Kategoria 1 pn. „Przyroda nieożywiona”;
  2. Kategoria 2 pn. „Krajobrazy”;
  3. Kategoria 3 pn. „Fauna i flora”;
  4. Kategoria 4 pn. „Przyroda z bliska”.
Jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.
Szczegółowe wymagania dotyczące prac oraz wysokość przyznanych nagród określa regulamin konkursu.
Termin zgłaszania prac: 12 listopada 2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 19 listopada 2018 r.
Prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz wraz z podpisanymi oświadczeniami  i umową, stanowiącymi załączniki do regulaminu konkursu.
 
Kliknij, aby pobrać regulamin (plik .pdf, rozmiar 569 kB)
Kliknij, aby pobrać regulamin w wersji edytowalnej (plik .doc, rozmiar 115 kB)


Oryginalna informacja na: https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/konkurs-fotograficzny/