Protokół z wyboru laureatów konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

Opublikowano : 2018-09-19

Konkurs Fotograficzny „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”

Karpacz, 14.09.2018

Komisja konkursowa w składzie:
  1. Michał Makowski
  2. Karolina Dobrowolska-Martini
  3. Barbara Wieniawska-Raj
  4. Piotr Słowiński
  5. Żaklina Antczak-Raj


Dokonała oceny prac nadesłanych w konkursie fotograficznym „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”.


Ogółem udział w konkursie zgłosiło 22 uczestników.
Komisja obradowała w dniach 30.08.2018 oraz 14.09.2018 i dokonała selekcji prac oraz wstępnego wyboru zdjęć (pierwszy dzień obrad) a następnie ostatecznego wyboru nagrodzonych prac z podziałem na miesiące (drugi dzień obrad).


Laureaci konkursu fotograficznego „Karkonosze światłem malowane – 60 lat Karkonoskiego Parku Narodowego”:


1. Cezary Jackowski – 3 fotografie (styczeń, marzec i czerwiec)
2. Krzysztof Bryjka – 1 fotografia (luty)
3. Filip Kalwaczyński – 1 fotografia (kwiecień)
4. Patryk Erbetowski – 1 fotografia (maj)
5. Piotr Hałka – 2 fotografie (wrzesień i październik)
6. Grzegorz Truchanowicz – 2 fotografie (sierpień i grudzień)
7. Damian Posadzy – 1 fotografia (okładka)
8. Anna Więckowska – 1 fotografia (lipiec)
9. Patryk Kuc – 1 fotografia (listopad)