Opublikowano : 2019-06-04

Konferencja z okazji Dnia Ziemi 28-30 maja 2019 r.

W dniach 28–30 maja 2019 r. w Pałacu Wojanów koło Jeleniej Góry odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt.: „Expanding young generations’ engagement in nature protection and increase their commitment to the national parks”.
Organizatorami konferencji byli: Karkonoski Park Narodowy, Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Rocky Mts National Park ze Stanów Zjednoczonych, Babiogórski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy oraz Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych.
W trakcie konferencji wygłosili swoje referaty: Ignace Schops - Prezydent Federacji EUROPARC, Dyrektor Wykonawczy tej instytucji Federico Minozzi, Darla Sidles - dyrektor Rocky Mts National Park wraz z Koren Nydick odpowiedzialną za badania naukowe i ochronę zasobów naturalnych w tym parku, Radek Drahny - szef Działu PR w czeskim Karkonoskim Parku Narodowym, Joanne Roberts - psycholog pracujący w Wilderness Foundation UK w Wielkiej Brytanii oraz Kristin Biebl - Park Ranger w Parku Narodowym Las Bawarski, prowadząca  m.in. działania edukacyjne z młodzieżą i dziećmi.
Głównym tematem konferencji były działania i programy edukacyjne różnych parków narodowych, skierowane do młodzieży i dzieci w celu wzmacniania ich więzi z tymi parkami oraz tworzenia grup wolontariuszy mocno związanych z instytucjami ochrony przyrody.
W części warsztatowej konferencji prowadzący pokazali, jak można rozpoczynać pracę w terenie z grupami młodzieżowymi oraz jakie narzędzia finansowe i organizacyjne mogą wspierać pracę edukacyjną z przyszłymi wolontariuszami parków narodowych.
W zajęciach i wykładach uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele polskich parków narodowych, Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz nauczyciele zainteresowani prowadzeniem edukacji ekologicznej wśród młodych ludzi.