Opublikowano : 2021-03-24

Ograniczenia w związku z pandemią

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Chałubińskiego 23  wstrzymuje osobiste przyjmowanie interesantów. Rekomendujemy kontakt mailowy i telefoniczny.
Wszelkie sprawy można załatwić za pośrednictwem platformy ePuap.
W sprawie skarg i wniosków kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefonicznie.
 
Dane kontaktowe:
Tel. 75 7553348
email: sekretariat@kpnmab.pl
Korespondencję listowną można również zostawić w skrzynce przed wejściem do budynku.