Opublikowano : 2020-03-06

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusa

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Jeśli wciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie gorączkę, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (tel .756 435 560 / 693 367 922) lub w przypadku nasilonych objawów, zadzwoń pod numer alarmowy 112, bądź zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego:

Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul.Jeleniogórska 4, tel.757 380 120

Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4, tel. 746 489 806

Wrocław

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
ul. Chałbińskiego 2-2a, tel. 717 703 151
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 4, tel. 519 338 486

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA

800 190 590

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ, chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie. Nie przychodź do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie się zgłosić i czy jest to konieczne.
Jeden chory pacjent (np. Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!
Aby zapobiegać zarażeniu myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
Nie zbliżaj się do osób chorych.