Opublikowano : 2017-06-26

Kolejny wniosek na remont Pałacu Sobieszów

Aby wyremontować Pałac Sobieszów ze wszystkimi budynkami gospodarczymi musieliśmy podzielić to zadanie na kilka etapów. Zaplanowaliśmy, że w pierwszym etapie oddany zostanie budynek pałacu z ekspozycją historyczno-przyrodniczą oraz tzw. elektryczna stodoła, w drugim wielka stajnia z ekspozycją przyrodniczą, a w trzecim pozostałe elementy pałacowego kompleksu. W tym momencie mamy zabezpieczone środki na pierwszy etap z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów” i pracujemy nad wyborem wykonawcy. Jednocześnie też przygotowaliśmy wniosek na jego kontynuację, czyli dofinansowanie ze środków unijnych realizacji etapu drugiego. Został on złożony 26 czerwca 2017 roku w Warszawie. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki konkursu, ale jesteśmy dobrej myśli.