Opublikowano : 2017-08-09

Jak zostać zarządcą majątku Schaffgotschów

„Zostań zarządcą majątku Schaffgotschów” to nazwa ścieżki edukacyjnej, która powstanie na terenie kompleksu pałacowego w Sobieszowie. Wkrótce rozpoczynamy tam pierwsze prace remontowe, realizowane w ramach projektu „Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów”, dofinansowanego ze środków unijnych. W ramach tej inwestycji wykonamy, poza zadaniami w samym budynku pałacu, ścieżkę edukacyjną, która będzie wytyczona na zewnątrz i przybliży zwiedzającym historię rodu Schaffgotschów oraz ich wkład w ochronę karkonoskiej przyrody. Zostanie ona wyposażona w pulpity edukacyjne, a aktywne zwiedzanie zapewni papierowy zeszyt z zadaniami do rozwiązania pt. „Zostań zarządcą majątku Schaffgotschów”. Wykonanie ścieżki zostało zaplanowane na 2018 rok, a jej projekt wykonała Pracownia K z Krakowa (http://www.pracowniak.pl/).