Opublikowano : 2019-07-12

Informacja w sprawie opłat na Szlaku Przyjaźni Polsko-Czeskiej

Turyści czescy wchodzący do KPN z KRNAP, czyli czeskiego parku, nie muszą wnosić opłat za wstęp do KPN jeśli wędrują wyłącznie szlakiem przyjaźni (czerwony, grzbietowy), z uwzględnieniem odcinka szlaku niebieskiego od Przełęczy Okraj przez Czoło i Skalny Stół prowadzącego do szlaku  czerwonego; odcinka  szlaku żółtego-Jantarowej Ścieżki odchodzącego od szlaku czerwonego w stronę Lucni boudy. 
Povinnost platit vstupné do KPN se tedy netýká červeně značené Cesty česko-polského přátelství od skalního útvaru Sviňské kameny (Trzy Swinki) po Soví sedlo (Sowia Przełęcz), ani dále pokračující hraniční modré trasy od Sovího sedla po Pomezní sedlo (Przełęcz Okraj). Platit není třeba ani na Polskem vedoucí části Jantarové cesty od Luční boudy k červené Cestě česko-polského přátelství.
Czeski komunikat w tej sprawie jest na stronie naszych partnerów www.krnap.cz