Opublikowano : 2020-01-28

Informacja w sprawie ASF

W związku ze stwierdzeniem przypadków znalezienia martwych dzików na skutek afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Województwa Dolnośląskiego (okolice Sulechowa, Lubiatowa), informujemy o wydanym zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się na terenie województwa dolnośląskiego DZ. URZ. WOJ. 2019.7664

Informacje o aktualnym zasięgu stref objętych ograniczeniami i strefy ochronnej zamieszczamy poniżej:
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
 
Przypominamy o obowiązku zgłaszania przypadków napotkania martwych dzików do właścicieli terenów lub administracji rządowej i samorządowej (nadleśnictwa, park narodowy, gminy, starostwo powiatowe), powiatowego inspektoratu  weterynarii, na policję celem wdrożenia procedur zwalczania zagrożenia wirusem ASF.
Przypominamy o zakazie dokarmiania zwierząt wolnożyjących resztkami żywności, szczególnie odpadkami zawierającymi mięso świń, dzików. Pozostawiania żywności przy koszach na śmieci.
Prosimy o przestrzeganie zakazów puszczania psów luzem w obszarach leśnych z uwagi na zagrożenie zawleczenia wektorów afrykańskiego pomoru świń z terenów otwartych łąki, lasy, parki na tereny gospodarstw rolnych. Wektorami choroby są wszelkiego rodzaju wydzieliny: krew, kał, śluz; mięso martwych zwierząt, skażona pasza, oraz organizmy zdolne do ich przenoszenia na skórze, futrze, w przewodach pokarmowych, odzieży, obuwiu, środkach transportu.
Poniżej zamieszczamy do pobrania informacje o zasadach postępowania w przypadku znalezienia martwych dzików,  zasadach ochrony gospodarstw rolnych przed przeniesieniem wirusa ASF, zasady bioasekuracji i wykaz możliwych do stosowania środków do dezynfekcji.
 
Dla myśliwych prezentujemy zasady bioasekuracji w obszarach objętych ograniczeniami i strefie ochronnej w postaci filmu poglądowego
https://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja
O ewentualnych zmianach zasięgu występowania wirusa ASF będziemy informowali stosownie do uzyskanych komunikatów.