Opublikowano : 2021-05-28

Informacja o sytuacji na szlakach przed nadchodzącym weekendem

Sytuacja na szlaku czerwonym nad Kotłami Małego i Wielkiego Stawu nie jest jeszcze bezpieczna, nawisy śnieżne i łachy śniegu mogą stwarzać zagrożenie dla turystów. Zamontowaliśmy łańcuchy na głównym odcinku tego szlaku, ale ze względu na zalegający śnieg, w dwóch kluczowych dla bezpieczeństwa miejscach, nie jest jeszcze możliwe otwarcie odcinka, a zatem szlak ten pozostanie zamknięty. Mamy nadzieję, że kolejne dni przyniosą poprawę w sytuacji na tyle, że będzie możliwe jego otwarcie na zbliżający się długi weekend. Tymczasem nadal wędrujemy zimowym obejściem oznakowanym w terenie tyczkami.

fot. Grupa Karkonoska GOPR

Szlak żółty od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów oraz czerwony od nieczynnego schroniska Nad Łomniczką przez Kocioł Łomniczki do schroniska Dom Śląski, pozostają zamknięte ze względu na zalegający śnieg.

Przypominamy też, że pozostają zamknięte szlaki gdzie chronimy cietrzewia oraz sokoła wędrownego. O ich otwarciu będziemy podejmowali decyzję 6 czerwca. Cieszmy się z aktywności cietrzewi, których populacja niestety ciągle maleje w Karkonoszach - odwiedzając nasze góry zadbajmy o spokój tych wyjątkowych ptaków w magicznym dla nich okresie tokowisk, które właśnie trwają.

Wędrujcie bezpiecznie!