Dolina i Kaskady Łomniczki

Łomniczka spływając z Równi pod Śnieżką tworzy na zachodniej ścianie Kotła Łomniczki ciąg malowniczych kaskad. 

Łomniczka spływając z Równi pod Śnieżką tworzy na zachodniej ścianie Kotła Łomniczki ciąg malowniczych kaskad - tzw. wodospady Łomniczki. Poniżej wodospadów w 1902 r. wybudowano niewielkie schronisko, którego jednak nie zdążono uruchomić, ponieważ zniszczyła je lawina śnieżna. Odbudowy już nie podjęto, pozostało jedynie zrównane miejsce po fundamentach, na które w 1994 r. ponownie zeszła lawina gruzowo-błotna. W górnej partii Kotła Łomniczki założono w 1986 r. Symboliczny cmentarz ofiar gór.