Opublikowano : 2020-03-04

Chronimy zagrożone gatunki zwierząt - zapewnijmy spokój dla sokoła wędrownego

Przy barierach odgradzających zamknięty z powodu zagrożenia lawinowego odcinek szlaku niebieskiego między Domkiem Myśliwskim, a Samotnią, pojawiły się trójkątne tablice z wizerunkiem sokoła. Na tym odcinku szlaku, na obszarze ochrony ścisłej,  chronimy sokoła wędrownego i jego siedlisko. Zapewnijmy mu spokój i możliwość odchowania młodych. Do czasu gdy młode sokoły nie wylecą z gniazda szlak pozostanie zamknięty. Prosimy o respektowanie tego zakazu, który wprowadzamy w celu ochrony zagrożonych gatunków zwierząt, w tym wypadku sokołów wędrownych. 
Wędrujcie bezpiecznie i z poszanowaniem przyrody.