Opublikowano : 2021-07-22

Alkmie dla Niepylaka Apollo

Niepylak Apollo stał się inspiracją i natchnieniem dla pięknej inicjatywy firmy Alkmie, która z okazji swoich urodzin zrobiła coś dobrego dla przyrody Karkonoszy. To właśnie hodowla Niepylaka Apollo będzie obdarowana dobrym sercem klientów firmy Alkmie, która przygotowała szereg licytacji swoich produktów oraz produktów współpracujących z nimi firm. Dochód z tych licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie hodowli Niepylaka Apollo w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie. Bardzo dziękujemy za hojność uczestników licytacji.

Jest nam miło, że wartości, które prezentujecie tak pięknie wpisują się w cele naszych działań na rzecz przywrócenia Apollo Niepylaka na karkonoskie łąki.
Życzymy Wam wszystkiego co naturalne i najpiękniejsze, wiatru w skrzydła w kolejnych latach Waszej działalności.