rozmiar tekstu

01.02.2018 Publikacja nt. Centrum w czasopiśmie „Krkonoše - Jizerské hory”

W lutowym numerze z 2018 roku czasopisma wydawanego przez czeski KRNAP ukazał się artykuł nt. budowy Centrum Muzealno-Edukacyjnego KPN (Staví se Muzejně-vzdělávací centrum KPN). Roksana Knapik i Janusz Korzeń omawiają w nim historię pałacu w Sobieszowie i aktualne działania na rzecz jego zrewitalizowania i przeznaczenia na potrzeby nowej placówki w Karkonoszach.