Zasady udostępniania

 1. Na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego dopuszcza się następujące formy turystyki: piesza, narciarska, rowerowa i konna.
 2. Turystyka piesza indywidualna jest powszechna, może odbywać się całorocznie po oznakowanych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem ich przebiegów zimowych oraz odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym.
 3. Turystyka narciarska (narty śladowe i ski-tourowe) może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, z uwzględnieniem ich przebiegów zimowych oraz odcinków zamykanych w okresie zimowym i wiosennym. Uprawianie narciarstwa zjazdowego i snowboardu jest ograniczone do przygotowanych do tego celu nartostrad.  
 4. Turystyka piesza i narciarska zorganizowana może odbywać się w grupie nie przekraczającej 50 osób, tylko pod kierownictwem uprawnionego przewodnika.
 5. Turystyka rowerowa może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu rowerowego.
 6. Turystyka konna może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu drogach wewnętrznych oraz szlakach turystycznych dopuszczonych do ruchu konnego.
 7. Uprawianie innych form rekreacji (marszobiegi, nordic walking, nartorolki) może odbywać się na szlakach turystycznych i drogach wewnętrznych KPN do tego celu przeznaczonych oraz odpowiednio przygotowanych i oznakowanych.
 8. Uprawianie sportów ekstremalnych jak paralotniarstwo i szkolenia w poruszaniu się w trudnych warunkach terenowych, a także organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na wybranych szlakach turystycznych, odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych i finansowych.
 9. W przypadkach, kiedy przebieg trasy pieszej, narciarskiej, rowerowej lub konnej pokrywa się, pierwszeństwo na tej trasie posiadają kolejno: (1) turyści piesi, (2) turyści na nartach, (3) rowerzyści, (4) turyści na koniach.
 10. Uprawianie turystyki na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest dozwolone wyłącznie w ciągu dnia (od wschodu do zachodu słońca), z wyjątkiem szlaków turystycznych komunikujących górskie schroniska z miejscowościami położonymi u podnóża Karkonoszy. 
 11. Filmowanie i fotografowanie ze szlaków turystycznych jest powszechne i bezpłatne, spoza  miejsc dostępnych dla wszystkich odbywa się na wniosek zainteresowanego i po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych i może być odpłatne.
 12. Na niektóre szlaki można wprowadzać wprowadzać psa na smyczy (i w kagańcu).
 13. Turysta winien poruszać się po terenach Karkonoskiego Parku Narodowego zawsze z poszanowaniem zasad ochrony przyrody i w miarę możliwości zabierać swoje śmieci ze sobą (jeśli to nie jest możliwe zostawić odpady w koszach do tego przeznaczonych lub w schroniskach).
 14. Turysta winien wykupić bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego. Bilety są dostępne w punktach sprzedaży przy głównych szlakach wejściowych do KPN lub za pośrednictwem strony internetowej. Opłat nie pobiera się m.in. od dzieci w wieku do lat 7, mieszkańców gmin: Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba oraz członków rodziny wielodzietnej, opłata ulgowa przysługuje uczniom i studentom, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz żołnierzom służby czynnej.
 
Szczegóły znajdziesz na:
http://bip.kpnmab.pl/public/get_file_contents.php?id=175117
http://bip.kpnmab.pl/public/get_file_contents.php?id=167222
https://kpn.eparki.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040920880
http://geoportal.kpnmab.pl/imap/