Opublikowano : 2017-03-17

Szkolenie na Przewodników KPN

Karkonoski Park Narodowy serdecznie zaprasza przewodników górskich sudeckich do udziału w programie edukacyjnym „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”, kończącym się uzyskaniem certyfikatu.

Warunkiem uzyskania certyfikatu „Przewodnik KPN” jest:
 • pozytywne odbycie szkolenia w formie zajęć edukacyjnych (poniżej program szkolenia)
 • pozytywne zaliczenie testu wiedzy przyrodniczej z zakresu objętego szkoleniem (przeprowadzonego w ramach szkolenia),
 • odbycie wolontariatu w Karkonoskim Parku Narodowym (minimum 2 dni),
 • wniesienie opłaty za szkolenie (około 100 zł).

Certyfikat jest przyznawany na 2 lata, a warunkiem jego przedłużenia jest:
 • odbycie minimum jednego szkolenia organizowanego przez Park w ciągu roku kalendarzowego,
 • odbycie w Parku minimum jednego dnia wolontariatu w ciągu roku kalendarzowego.


Korzyści z uzyskania certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego” są następujące:
 • uzyskanie prestiżowego certyfikatu „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”,
 • uzyskanie i prawo noszenia specjalnej odznaki „Przewodnik Karkonoskiego Parku Narodowego”,
 • dwie koszulki w każdym roku kalendarzowym dla każdego certyfikowanego przewodnika,
 • umieszczenie na stronie www.kpnmab.pl listy certyfikowanych przewodników z rekomendacją,
 • newsletter o bieżących wydarzeniach w Parku,
 • przydział aktualnych wydawnictw Parku, w tym kwartalnika „Karkonosze”,
 • zaproszenia na wydarzenia Parku,
 • udział w specjalistycznych wycieczkach organizowanych przez KPN.
Szkolenie odbędzie się w dniach 07-08.04.2017 oraz 21-22.04.2017 i będzie miało charakter zajęć edukacyjnych przeprowadzonych podczas dwóch dwudniowych zjazdów w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei 28. W załączeniu jest formularz zgłoszeniowy.