Panorama Karkonoszy

Przykład połączenia techniki GIS i grafiki komputerowej w celu uzyskania profilu Karkonoszy. Obraz powstał poprzez nałożenie zdjąć lotniczych w postaci tak zwanej ortofotomapy na Numeryczny Model Rzeźby Terenu w oprogramowaniu GIS. Całość została wyeksportowana do formatu TIFF, obrobiona w programie graficznym i zanimowana w technologii Flash.